۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
کد مجری عنوان وضعیت طرح

م/۲۹۸

دکتر مریم رئوف

مقایسه ی اثر تکنیک متراکم کردن بر ریزنشت میکروبی CEM cement و MTAبعنوان اپیکال ارتوگرید در دندان های با اپکس باز

تصویب شده

م/۲۹۹

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

تعیین غلظت یون های فسفات, کلسیم, و فلوراید در بزاق و پلاک دندانی کودکان مبتلا به FCC بعد از کاربردCPP-ACP و CPP-ACPF

تصویب شده

م/۳۰۰

دکتر ملوک ترابی پاریزی- دکتر جهانگیر حقانی

تاثیر مال الکوژن بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در دانش اموزان دوره ی اول دبیرستان شهر کرمان (سال ۹۴)

تصویب شده

م/۳۰۱

دکتر سینا صفری

بررسی نگرش بیماران متقاضی ایمپلنت در کرمان نسبت به ایمپلنت‌های دندانی و درمان های پروتزی نهایی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۰۲

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

بررسی شیوع مکیدن انگشت و مکیدن انگشت و عوامل مرتبط با آن در کودکان مهدهای کودک شهر کرمان در سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۰۳

دکتر جهانگیر حقانی–دکتر ملوک ترابی

بررسی میزان شیوع خطاها و آرتیفکت های تکنیکی در رادیوگرافی‌های دیجیتال در مراکز رادیوگرافی های دهان و فک و صورت در شهر کرماندر سال ۹۳-۹۴

تصویب شده

م/۳۰۴

دکتر نادر نوابی

ارزیابی الگوهای تجویز دارو در نسخه های مربوط به دندانپزشکان شهر کرمان در سال ۱۳۹۳

تصویب شده

م/۳۰۵

دکتر جواد فاریابی

بررسی اثر پذیرش دستیار تخصصی بر آموزش دانشجویان عمومی در بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی

تصویب شده

م/۳۰۶

دکتر زهرا عطایی

بررسی توصیفی مشاوره های انجام شده برای بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۱۳۹۳-۹۴

تصویب شده

م/۳۰۷

دکتر مریم رئوف

 

بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژیک التهاب پالپ دندان های دارای پوسیدگی های اکلوزالی وپروگزیمالی با در نظر گرفتن

تصویب شده

م/۳۰۸

دکتر محدثه عرب سلغار- دکتر محمد محمدی

بررسی هیستولوژیک تاثیر استاتین در گرفت های استخوانی بر میزان استئوژنیس در کالواریای خرگوش

تصویب شده

م/۳۱۳

محمد شیخ‌پور

بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۱۴

شیوا پورعادلی

ارزیابی میانگین DMFT در دانش آموزان دچار اختلالات شنوایی شهر کرمان - ۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۱۵

محمد محمدی

 

بررسی کلینیکی لثه کراتینیزه پس از اکسپوژر ایمپلنت با دو روش استفاده از لیزرDiodeو تکنیکpunch

تصویب شده

م/۳۱۶

دکتر بهاره حسینی

بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین متخصصان درمان ریشه در ایران در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۱۷

دکتر پرویز امینی

بررسی ارتباط براکسیسم با تنباکو ,قهوه, استرس و مال اکلوژن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

تصویب شده

م/۳۱۸

دکتر جواد فاریابی

بررسی میزان علاقه مندی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-ایران به ادامه تحصیل در رشته تخصصی جراحی دهان وفک وصورت در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۱۹

دکتر محسنی و دکتر حقانی

بررسی شکایات ناشی از قصورات دندانپزشکی در پرونده های ارجاع شده در سازمان نظام پزشکی قانونی کرمان در سال ۹۴-۹۰

 

م/۳۲۰

رها حبیب آگهی

طراحی، ساخت و ارزیابی سرسوزنهای روکش دار دندانپزشکی با طرح تلسکوپیک در کاهش درد و اضطراب بیماران در حین تزریق ) یک کارآزمایی بالینی تصادفی(

تصویب شده

م/۳۲۱

دکتر علی اسکندری زاده، دکتر فائزه حمزه

بررسی عملکرد یک نوع رزین دندانی جدید بر علیه باکتری استرپتوکوک موتانس و آنزیم ماتریس متالو پروتئیناز عاجی

 

م/۳۲۲

دکتر سارا امان پور

ارزیابی اثر ضدمیکروبی مخلوط کلسیم هیدروکساید و عصاره متانولی اکالیپتوس و مورد بر روی انتروکوک فکالیس بصورت in vitro

تصویب شده

م/۳۲۳

دکتر ملوک ترابی

تاثیر نوع و تعداد بی دندانی بر کیفیتزندگي مرتبط با سلامت دهان افراد بالای۱۸ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بم در سال۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۲۸

دکتر حميدرضا پوراسلامي

بررسي ميزان گلوکز بزاق کودکان مبتلا به پوسيدگي زودهنگام دوران کودکي در مقايسه با کودکان سالم غير مبتلا

تصویب شده

م/۳۲۹

دکتر اکبر شهیدی پیام,دکتر الهام افشاری پور

بررسی مقایسه ای روش های مختلف سوچور دیستال مولر دوم فک تحتانی بعد از جراحی impacted wisdom teeth بر روی وضعیت پریودنشیم

تصویب شده

م/۳۳۰

دکتر جهانگیر حقانی- دکتر ملوک ترابی

بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر کرماندر موردcbct(۱۳۹۴)

 

تصویب شده

م/۳۳۱

دکتر نیلوفر شادمان,دکتر الهه مرتضوی,دکتر شهرام فرزین ابراهیمی

بررسی اثر کلرهگزیدین ۲% روی دوام باند برشی ۶ ماهه یک سیستم ادهزیو جدید با دو روش آماده سازی عاج؛ اچ و شستشو و سلف اچ: یک مطالعه آزمایشگاهی

تصویب شده

م/۳۳۲

دکتر ندا سینایی

 

بررسی تاثیر دباند کردن براکت سرامیکی با استفاده از لیزر دایود بر روی خصوصیات نانومکانیکی میناو تغییرات دمای پالپ دندان

 

تصویب شده

م/۳۳۳

دکتر نفیسه علم آموز، دکتر علی اسکندری زاده

 

بررسی جذب آب و حلالیت کامپوزیت های دندانی

تصویب شده

م/۳۳۴

دکتر نیلوفر شادمان,دکتر الهه مرتضوی,دکتر شهرام فرزین ابراهیمی

 

بررسی اثر کلرهگزیدین ۲% روی دوام باند برشی ۶ ماهه یک سیستم ادهزیو جدید با دو روش آماده سازی عاج؛ اچ و شستشو و سلف اچ: یک مطالعه آزمایشگاهی

تصویب شده

م/۳۳۵

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

مقایسه هیستولوژیک وضعیت عصب دهی و درک درد در دندانهای مولر اول و دوم شیری انسان

تصویب شده

م/۳۳۶

دکترمريم السادات هاشمي پور

 

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی کرمان در زمینه ضایعات پیش سرطانی دهان(۱۳۹۴-۱۳۹۵)

 

تصویب شده

م/۳۳۷

مجري: دکترمريم السادات هاشمي پور- سید امیر حسین گنجعلیخان نسب

 

بررسیتاثیرفاکتورهای درونی وبیرونی دررضایت مندیشغلیدندانپزشکانشرکت کننده در کنگره بین المللی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۵

 

تصویب شده

م/۳۳۸

دکترمريم السادات هاشمي پور–سید امیرحسین گنجعلیخان نسب

 

ارزیابی اثرOleuropeinبر روی روند ترمیم زخم های داخل دهانی در موش صحرایی سالم و دیابتی

 

تصویب شده

م/۳۴۰

دکتر حميدرضا پوراسلامي

 

بررسي ميزان فلورايد در شير مادران کوهبنانيواجد فلوروزيسدر مقايسه با فلورايد شير مادران کوهبناني بدون فلوروزيس

 

تصویب شده

م/۳۴۱

دکتر عبدالرضا گنجعلیخان نسب، دکتر علی اسکندی زاده، دکتر آرش شهروان

 

بررسیمقایسه­ای سه روش مختلف جهت شبیه سازی رفتار حرارتی دندان حین ترمیم کامپوزیت بوسیله دستگاه لایت کیور(آنالیز اجزا محدود، استفاده از ترموکوپل و بکارگیری دوربین مادون قرمز)

تصویب شده

م/۳۴۲

دکتر ملوک ترابی پاریزی

دکتر مریم السادات هاشمی پور

مفهوم شئونات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان(یک بررسی کیفی)

 

تصویب شده

م/۳۴۳

دکتر مهسا کلانتری خاندانی (مجری اول)

 

مقایسه شاخص هایکیفیت زندگی مرتبط با سلامت و مرتبط با سلامت دهان در روشهای متفاوت درمانی در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

م/۳۴۴

دکتر زهرا عطايي

 

بررسی اثربالینیمحلول نانوکيتوزاندر درماناستوماتیت ناشی از دنچردر بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های سطح شهر کرمان

تصویب شده

م/۳۴۵

دکتر زهرا عطايي

 

بررسی اثربالینیخمیر نانوکيتوزاندر درماناستوماتیت ناشی از دنچردر بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های سطح شهر کرمان

تصویب شده

م۳۴۶

دکترمریم مفیدی

 

بررسی مقایسه ای استحکام فشاری دو نوع کامپوزیتbulk fill(( xtra base , xtra filو کانونشنالنانو هیبرید ((grandio:یک مطالعه ازمایشگاهی

تصویب شده

م/۳۴۷

دکتر اسکنری زاده- دکتر سعیدی

 

بررسی اثر یکی از مشتقات پیرازول بر روی باکتریاستیزتوکوکوس مرتانس

تصویب شده

م/۳۴۹

دکترمريم السادات هاشمي پور–

بررسی تاثیر دو گیاه مورد و شنبلیله بر پاسخ التهابی اولیه عضلات زبان به انواع نخ های بخیه در موش صحرایی دیابتی

 

تصویب شده

م/۳۵۰

دکترمريم السادات هاشمي پور

 

بررسیرابطهبرخیعاداتپارافانکشنالباعلائمکلینیکیناهنجاریمفصلگیجگاهی-فکی

دردخترانو پسراندبیرستانیکرمان در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

تصویب شده

م/۳۵۱

دکتر جهانگیر حقانی ، دکتر سوده محسنی

 

بررسی میزان شیوع عدم تحمل سنسورهای رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی به علت رفلکس تهوع ((Gag Reflexدر بیماران شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

م۳۵۲

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

شيوع هيپومينراليزاسيون مولار - اينسيزوردردانش اموزان ۱۱-۷ ساله شهر كرمان

تصویب شده

م/۳۵۳

دکتر نادر نوابی

 

مقایسه تاثیر بیماری پریودونتال مادر با سایر ریسک فاکتورهای بالقوه برای تولد زودرس نوزادان و تولد نوزادان با وزن کم

تصویب شده