۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
کد مجری عنوان وضعیت طرح

م/۲۵۹

دکتر محمدی

بررسی بیان پروتئینBC۱۲در بافت لثه ی افراد دارای پریودنتیت مزمن به روش ایمنوهیستوشیمی

تصویب شده

م/۲۶۰

دکتر ترابی- دکتر شهروان

بررسی میزان استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نیمسال ۹۲-۹۳

تصویب شده

م/۲۶۱

دکتر نوحی- دکتر شکوری- دکتر ترابی

بررسی فهرست ادغام افقی در برنامه علوم پایه مقطع دکترای حرفه ای دندانپزشکی و پیامدهای ان از دید مدرسین , دانشجویان و مدرسین علوم پایه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان و زاهدان ۱۳۹۲-۱۳۹۳

تصویب شده

م/۲۶۲

دکتر ملوک ترابی پاریزی

ارزیابی سلامت دهان و دندان کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد شهر کرمان در سال ۱۳۹۳

تصویب شده

م/۲۶۴

دکتر سهند سمیعی راد

بررسی شیوع انواع و علل شکستگی های فک و صورت در بیماران بستری شده در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان باهنر کرمان در سال های ۹۱ و ۹۲

تصویب شده

م/۲۶۵

دکتر شهرام فرزین ابراهیمیع دکتر نیلوفر شادمان, دکتر الهه مرتضوی

بررسی استحکام باند برشی سیستم های ادهزیو مختلف به عاج سالم و عاج تحت تاثیر پوسیدگی قرارگرفته در دندان های دائمی: یک مطالعه ازمایشگاهی

تصویب شده

م/۲۶۶

دکتر جهانگیر حقانی, دکتر رضا متقی

بررسی شیوع انواعی از انومالی های دندان در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی فک و دهان و صورت کرمان (۱۳۸۷-۱۳۹۳)

تصویب شده

م/۲۶۷

دکتر امین امینیان

بررسی اثر فرم قوس و زاویه باکوولینگوالی ریشه بر نمایش زاویه مزیودیستالی ریشه در رادیوگرافی پانورامیک وCBCT

تصویب شده

م/۲۶۸

دکتر شاهین بیانی, دکتر شیما سام

بررسی ساختاریافته رابطه ی بین تحلیل ریشه دندان و اینتروژن خلفی با استفاده از سیستم های انکوریچ اسکلتی

تصویب شده

م/۲۶۹

دکتر محدثه عرب سلغار, دکتر محمد محمدی

بررسی اثر بخشی ژل الوئه ورا در ترمیم زخم و درد بیماران پس از جراحی پریودنتال

تصویب شده

م/۲۷۰

دکتر سینا صفری

بررسی نگرش و انتظارات بیماران متقاضی ایمپلنت در کرمان نسبت به ایمپلنت های دندانی و درمان های پروتزی نهایی انها در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴

تصویب شده

م/۲۷۱

دکتر مسعود عزت ابادی پور

بررسی اثر مورفین بر روند تکامل دندانی در موش صحرایی

تصویب شده

م/۲۷۲

دکتر رضا متقی

بررسی اثر تشخیصی تصاویرsegmentشده دندان کانین نهفته فک بالا جهت درمان ارتودنسی

تصویب شده

م/۲۷۳

دکتر متقی

بررسی نظرات دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان درباره ی امکانات و نحوه ی اموزش در بخش رادیولوژی در سال تحصیلی ۹۲-۹۳

تصویب شده

م/۲۷۵

دکتر ساسان صلاحی,دکتر حسن شهابی نژاد

اثر ژل سنسی کین در درمان افزایش حساسیت دندانی

تصویب شده

م/۲۷۶

دکتر کریمی افشار- دکتر ترابی

بررسی ارتباط وضعیت بهداشت دهان و ددان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمان

تصویب شده

م/۲۷۷

دکتر کلانتری- دکتر ترابی

بررسی میزان آگاهی تحت درمان سرطان های ناحیه سر و گردن از عوارض درمانی خود در شهر کرمان در سال ۱۳۹۳

تصویب شده

م/۲۷۸

دکتر فاطمه جهانی مقدم

مقایسه اثر ایبوپروفن و ترکیب استامینوفن-ایبوپروفن در تسکین درد ناشی از کشیدن دندان شیری در کودکان ۶-۱۲ ساله مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۱۳۹۳

تصویب شده

م/۲۷۹

دکتر سارا امان پور

بررسی تعداد ماست سل ها در شایعترین تومورهای خوش خیم و بد خیم غدد بزاقی

تصویب شده

م/۲۸۰

دکتر شادمان

ارزیابی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آموزش دندانپزشکی ترمیمی در سال ۱۳۹۳

 

م/۲۸۲

دکتر جهانگیر حقانی,دکتر ملوک ترابی

فراوانی پوسیدگی های ثانویه در رادیوگرافی های بایت وینگ در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی رادیولوژی فک و صورت شهر کرمان (۱۳۹۳)

تصویب شده

م/۲۸۳

دکتر ملوک ترابی پاریزی

بررسی میزان وابستگی به اینترنت در دانشجویان علوم پزشکی کرمان (۱۳۹۳)

تصویب شده

م/۲۸۴

دکتر ملوک ترابی

ارزیابی درک امادگی برای انجام کارهای بالینی در دندانپزشکان عمومی کرمان

 

م/۲۸۵

دکتر شفیعی

اگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با مشکلات دندانی

تصویب شده

م/۲۸۶

دکتر لیدا پیش بین

بررسی میزان اگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان درباره ی موارد تجویز, روشها و پیش اگهی درمان پالپ زنده در دندانهای دائمی جوان

تصویب شده

م/۲۸۷

دکتر پرویز امینی

یررسی میزان عوامل شیوع اختلالات مفصل گیچگاهی فکی در بیماران بی دندانی ناقص مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۹۳-۹۴

تصویب شده

م/۲۸۸

دکتر طیبه ملک محمدی

بررسی میزان اگاهی و عملکرد داروسازان شهر کرمان در رابطه با سلامت دهان و دندان

تصویب شده

م/۲۸۹

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی نظرات دندانپزشکان شرکت کننده در کنگره ی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ در زمینه تحقیقات پرسشنامه ای

تصویب شده

م/۲۹۰

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی اگاهی, عملکرد و نگرش دندانپزشکان شهر کرمان در زمینه ی

تصویب شده

م/۲۹۱

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی میزان اگاهی ,عملکرد و نگرش دندانپزشکان ایران در زمینه ی دفع مواد زائد دندانپزشکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴

تصویب شده

م/۲۹۲

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی استانداردسازی پرسشنامه psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire در جمعیت ایرانی

تصویب شده

م/۲۹۳

دکتر محدثه عرب سلغار,دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه Index of Dental Anxiety and Fear (IDAF-۴C+)

تصویب شده

م/۲۹۴

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی میزان تطابق در تشخیص وضعیت بهداشت دهان و دندان با استفاده از معاینه کلینیکی و فوتوگرافی های دهانی بر اساس معیار Global Oral Health Scale

تصویب شده

م/۲۹۵

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی توانایی دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی در تشخیص و طرح درمان بیماران: یک مطالعه بر اساس ارائه مورد

تصویب شده

م/۲۹۶

دکتر سجادی

بررسی و مقایسه میزان درد و علائم کلینیکی و رادیوگرافی دندانهای مولر شیری پاپوتومی شده باCalcium-Enriched Mixture (CEM) و فریک سولفات

تصویب شده

م/۲۹۷

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

بررسی اموزش سلامت دهان و دندان ها در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی در ایران

تصویب شده

م/۲۹۸

دکتر مریم رئوف

مقایسه ی اثر تکنیک متراکم کردن بر ریزنشت میکروبی CEM cement و MTAبعنوان اپیکال ارتوگرید در دندان های با اپکس باز

تصویب شده