۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
کد مجری عنوان وضعیت طرح

م/۱۲۶

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی میزان تاثیر مواد آنتی اکسیدان بر روی دهانRatدر مصرف الکل و تنباکو

تصویب شده

م/۱۲۷

دکتر ملوک ترابی

مقایسه شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران با بیماری پریودنتال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قبل و پس از درمان (۱۳۹۱-۱۳۹۰)

تصویب شده

م/۱۲۸

شیوا پورعادلی

بررسی میزان استرسهای شغلی و عوامل استرس زا در دندانپزشکان عمومی شاغل در کرمان۱۳۹۰

تصویب شده

م/۱۲۹

دکتر طیبه ملک محمدی

آنالیز مکانی میزان فلوراید در آب های زیر زمینی و ارتباط آن با شیوع فلوئوروزیس در منتطه شهرستان زرند

تصویب شده

م/۱۳۰

دکتر ملوک ترابی

بررسی عادات و مهارت های مطالعه در دانشجویان دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان(۱۳۹۱)

تصویب شده

م/۱۳۱

دکتر هدا رحیمی

مقایسه ی قدرت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی پانورامیک دیجیتان و بایت وینگ با استفاده از صفحاتpspدر تشخیص پوسیدگی های بین دندانی دندان های خلفی

تصویب شده

م/۱۳۳

دکتر سارا عسکری فرد

بررسی اثر استفاده از یخ ، درمیزان درد حین تزریق اینفیلتراسیون ناحیه ی قدامی بالا و موفقیت عمق بی حسی دندان

تصویب شده

م/۱۳۴

دکتر مریم رئوف

ارزیابی برون تنی اثر ضد میکروبی عصاره متانولی اکالیپتوس ۱۲,۵%، مورد ۶.۲۵%، هیپوکلریت سدیم ۲.۵% و ۲%، به عنوان شستشو دهنده کانال ریشه دندان ، بر روی انتروکوک فکالیس

تصویب شده

م/۱۳۵

دکترصفا منافی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد محلول اسید اسکوربیک و استون در زمان های مختلف بر استحکام باند ادهزیو توتال اچ برمینا بلا فاصله بعد از بلیچ

تصویب شده

م/۱۳۷

دکتر امین معتمدی

ارزیابی کلینکی، رادیوگرافی وهیستولوژیک بازسازی افقی ریح بی دندانی بوسیله مخلوط پارتیکل استخوان اتوژن همراه باAnorganic Bouine derived mineralsهمراه با کاربرد غشا و قابل جذب کلاژن در خلف مندیبل یا ماگزیلا در فاصله زمانی ۹ ماه پس از جراحی

تصویب شده

م/۱۴۹

دکتر حسن شهابی نژاد

بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت به آموزش دوره پری کلینیک اندودانتیکس در سال تحصیلی ۸۹-۹۰

تصویب شد

م/

دکتر آراده حری

بررسی آگاهی ونگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی و متخصصین اطفال دندانپزشکی در مورد رفتار سوء با کودکان

در دست اجرا

م/۱۵۱

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی اثر ۵ نمونه گیاه (آویشن شیرازی، گیاه مورد، شنبلیله، برگ چای سبز ، تخم خرفه) برروی روند ترمیم زخم های داخل دهانی در موش صحرایی

تصویب شده

م/۱۵۲

دکتر محدثه عرب سلغار- دکتر محمد محمدی

بررسی شیوع بیماری های پریودنتیت و ژنژیویت در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور شهر کرمان در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲

تصویب شده

م/۱۵۳

دکترعلی اسکندری - دکتر نفیسه علم آموز

مقایسه اثر ضخامتهای متفاوت سرامیک بر درجه تبدیل ۳ نوع سمان رزینی سخت شونده با نور

تصویب شده

م/۱۵۴

دکتر مریم رئوف

بررسی اثر سایز سرسوزن شستشو برمیزان دقت آپکس یابRoot ZXدر حضور شستشو دهنده های مختلف کانال ریشه دندان به صورتEx vivo

تصویب شده

م/۱۵۵

دکتر ملوک ترابی

ارزیابی کلینیوکو پاتولوژی ضایعات رادیولوسنت فکین پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی کرمان

تصویب شده

م/۱۵۶

دکتر مینا فلاح

بررسی شیوع اختلالات مفصل فکی و گیجگاهی (TMD) در مبتلایان بهاسکیزوفرنی و افسردگی

تصویب شده

م/۱۵۷

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی میزان اضطراب ناشی از کارهای دندانپزشکی در بیماران مراجعه کننده به کلنیک های دندانپزشکی شهر کرمان بر اساس پرسشنامهcorah's dental anxietyو ارتباط آن با رفتارهای روحی - روانی بیماران

تصویب شده

م/۱۵۸

دکتر مسعود پریرخ - دکتر لیلی شفیعی

میزان مقایسه درد متعاقب پالپتومی دندان های مولر شیری باmateril calcium enrichedوmineral trioxide aggregate: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

تصویب شده

م/۱۵۹

دکتر فرشید رضا فرقانی

ارزیابی سایتوتوکسیسیتهledermix، خمیر آنتی بیوتیک سه گانه و کلیسم هیدروکساید روی رده سلولی فیبروبلاست لثه ای

تصویب شده

م/۱۶۰

دکتر سارا عسکری فرد

بررسی سازگاری بافتی مادهledermix، خمیر آنتی بیوتیک و کلیسم هیدروکساید در بافتزیرجلدیrat

تصویب شده

م/۱۶۱

دکتر آرش شهروان

آنالیز عناصر موجود در تعدادی از فایل های نوعkموجود در بازار ایران

تصویب شده

م/۱۶۲

دکتر آرش شهروان

بررسی تعدادی ازانواع فایل های دستی نوعkموجود در بازار ایران از نظر شکل و نحوه طراحی به کمک میکروسکوپ الکترونی (SEM)

تصویب شده

م/۱۶۳

دکتر ترابی

بررسی میزان استرس و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (۱۳۹۱)

تصویب شده

م/۱۶۴

دکتر هاشمی پور

استاندارد سازی پرسشنامهEuropean organization for the research and treatment of cancer quality of life questionnaire miduls head and neck

تصویب شده

م/۱۶۵

دکتر ترابی

ارزیابی تعداد ماست سلها در ضایعات التهابی پری اپیکال و واکنشی محیطی مخاط دهان

تصویب شده

م/۱۶۶

دکتر اسکندری زاده

بررسی هزینه منفعت فلورایدزنی به آب آشامیدنی در شهر کرمان جهت پیشگیری از پوسیدگی دندانی در تابستان ۹۱

تصویب شده

م/۱۶۷

دکتر هاشمی پور

روایی و پایایی پرسشنامه بوی بد دهان با استفاده از دستگاه هالیمتر روش (volatile sulfur compound)

تصویب شده

م/۱۶۸

دکتر هاشمی پور

بررسی ادراک دانشجویان دندانپزشکی کرمان در زمینه محیط آموزشی با استفاده از پرسشنامهDREEM

تصویب شده

م/۱۶۹

دکتر فرخ گیسور

مقایسه تأثیر آماده سازی سطح ریشه دندانهای مبتلا به پریودنتیت با وسایل دستی و دستگاه اولتراسونیک ،لیزربر ویژگی های هیستومورفولوژیک و تعداد چسبندگی فیبروپلاستهای لثه دندانی

تصویب شده

م/۱۷۰

دکتر شهابی نژاد

بررسی نظرات دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان درباره امکانات و نحوه آموزش در بخش اندودانتیکس در سالهای تحصیلی ۹۲-۹۱

تصویب شده

م/۱۷۱

دکتر شعاعی

بررسی و مطالعه بار بیماریهای پریودنتال و عوامل خطر آنها در ایران:مرور سیستماتیک از ۲۰۱۰-۱۹۹۰

تصویب شده

م/۱۷۲

دکتر شعاعی

بررسی و مطالعه بار ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی- فکی (TMJ) و عوامل خطر آنها در ایران : مرور سیستماتیک از ۲۰۱۰-۱۹۹۰

تصویب شده

م/۱۷۳

دکتر شعاعی

بررسی و مطالعه بار پوسیدگی های دندانی و عوامل خطر آنها در ایران : مرور سیستماتیک از ۲۰۱۰-۱۹۹۰

تصویب شده

م/۱۷۴

دکتر شعاعی

بررسی و مطالعه بار بی دندانی و عوامل خطر آنها در ایران : مرور سیستماتیک از ۲۰۱۰-۱۹۹۰

تصویب شده

م/۱۷۵

دکتر شعاعی

بررسی و مطالعه بار شکاف لب و کام و عوامل خطر آنها در ایران : مرور سیستماتیک از ۲۰۱۰-۱۹۹۰

تصویب شده

م/۱۷۶

دکتر شعاعی

بررسی و مطالعه بارسرطان حفره دهان و عوامل خطر آنها در ایران : مرور سیستماتیک از ۲۰۱۰-۱۹۹۰

تصویب شده

م/۱۷۷

دکتر عرب سلغار

مقایسه اثردهان شویه و خمیر دندان اورتوکین با دهان شویه کلروهگزیدین بر رنگ پذیری و شاخص های لثه ای

تصویب شده

م/۱۷۸

دکتر هاشمی پور

بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماریهای مزمن مخاط دهان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان (۱۳۹۳-۱۳۹۱)

تصویب شده

م/۱۸۵

دکتر نوابی

مقایسه دو پرسشنامهOHIP,GOHAIبرای سنجش کیفیت زندگی مرتبطبا سلامت دهان

تصویب شده

م/۱۸۶

دکتر رئوف

بررسی اثر سرد کردن موضعی قبل از تزریق بلاک عصب آلوئولار فک پایین بر درد حین ورود سوزن حین تزریق حین درمان درد پس از درمان ریشه دندانهای مولر اول و دوم پایین با پالپیت غیرقابل برگشت

تصویب شده

م/۱۸۷

دکتر عرب سلغار

مقایسه خمیر دندان اورتوکین و خمیر دندان ژینژینوال کین با خمیر دندان فاقد کلروهگزیدین بر رنگ پذیری دندان ها میزان پلاک و شاخص های لثه ای

تصویب شده

م/۱۸۸

دکتر سجادی

بررسی میزان درد و علائم کلینیکی و رادیوگرافی دندان های مولر شیری پالپوتومی شده باElaeagnus Angustifoliaدر مقایسه با فرموکرزول

تصویب شده

م/۱۹۱

دکتر ابراهیمی

Predicting bilayer porcelain minimum thickness required for masking severe tooth discoloration and comparing its translucency with human tooth

تصویب شده

م/۱۹۲

دکتر منافی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد محلول اسید اسکوربیک و استون باند عاجی پس از کاربرد دو نوع ادهزیو الکل بیس و استون بیس

تصویب شده

م/۱۹۳

دکترترابی

بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (۱۳۹۲)

تصویب شده

م/۱۹۴

دکتر حری

بررسی تاثیر توجیه والدین بیماران مراجعه کننده به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی کرمان، بر میزان رضایت آن ها از روش های رایج کنترل رفتاری استفاده شده در حین درمان

تصویب شده

م/۱۹۵

دکتر نوابی

بررسی گذشته نگر تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به اپولیس فیشوراتوم مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان از سال ۱۳۷۸ تا کنون

تصویب شده

م/۱۹۶

دکترترابی

بررسی شاخص های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۲

تصویب شده

م/۱۹۷

دکتر فرخ گیسور

بررسی اثر کلر هگزیدین ۵% روی استحکام باند برشی ادهزیو های اچ و شستشو و سلف اچ به عاج سالم و تحت تاثیر پوسیدگی در دندان های شیری: یک مطالعه آزمایشگاهی

تصویب شده