۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
کد مجری عنوان وضعیت طرح

م/۳۶

دکتر مسعود پریرخ

بررسی مقایسه ای تاثیر شوینده های مختلف بر میزان خروج اپیکالی دبری به دنبال آماده سازی کانال

تصویب شده

م/۳۷

دکتر محمد محمدی

بررسی تاثیر ضخامت لثه کراتینیزه و چسبنده با انجام تکنیکP Peviosteal Fenestration

تصویب شده

م/۳۸

دکتر مسعود پریرخ

بررسی سازگاری زیستی یک خمیر پلی انتوبیوتیک- کورتیکوستروئید در بافت زیر جلدیrat

تصویب شده

م/۳۹

دکتر شهلا کاکویی

بررسی شیوع و شدت اثرات مشکلات دهانی بر فعالیتهای روزانه زندگی بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر کرمان

تصویب شده

م/۴۰

دکتر محمد محمدی، دکتر شاهین بیانی

بررسی تاثیر گرفت ساکت دندانی بر پیشگیری از انواژیناسیون لثه ای متعاقب درمان ارتودنسی

تصویب شده

م/۴۱

دکتر گلی چمنی

بررسی اثر لوامیزول در درمان زخم های آفتی عود کننده به روش مرور ساخته یافته

تصویب شده

م/۴۲

دکتر محمدرضا زارعی

بررسی اثر آزیترومایسین بر درمان افزایش حجم لثه ناشی از مصرف سیکلوسپورین در بیماران پیوند کلیه با و بدون انجام جرمگیری

تصویب شده

م/۴۳

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسیKallikreinمیزان بروز انسانی نوع ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۱ و آنزیم سیکلواکسیژناز نوع ۱ و ۲ در تومورهای خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی

تصویب شده

م/۴۴

دکتر محمدرضا زارعی

بررسی اثر تالیدومید در درمان زخم های عود کننده به روش مرور سیستماتیک

تصویب شده

م/۴۵

دکتر ملوک ترابی

ارتباط بین اکلوژن و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در بیماران مبتلا به سردرد اولیه

تصویب شده

م/۴۶

دکتر آرش شهروان

بررسی شیوع پریودنتیت اپیکال و عوامل موثر بر آن: مرور ساختار یافته تحقیقات مرتبط و متاآنالیز نتایج آنها

تصویب شده

م/۴۷

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی اثر ضدویروسی عسل،Royal Jellyو آسیکلوویر بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در محیط برون تنی

تصویب شده

م/۴۸

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسي تاثیر هيپنوتيزم بر روی ايجاد بي حسي موضعي، کنترل خونریزی و اضطرابدر جراحی دندان های مولر سوم

تصویب شده

م/۴۹

دکتر ملوک ترابی

بررسی فراوانی مصرف میان وعده های غذایی و نوع آن در کودکان ۳-۶ ساله شهرستانهای بم، جیرفت و بافت در سال ۹۰-۱۳۸۹

تصویب شده

م/۵۰

دکتر هدایت گرجستانی

بررسی اثر رطوبت بر توانائی مهر و موم کنندگی آپیکال سیلر بیو سرامیک

تصویب شده

م/۵۱

دکتر هدایت گرجستانی

بررسی اثر لایه اسیمر بر توانائی مهر و موم کنندگی آپیکال سیلر بیو سرامیک(BC Sealer)

تصویب شده

م/۵۲

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی سوش های باکتریال در بیماران با ضایعات و شکایات دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۸۹-۹۰

تصویب شده

م/۵۳

دکتر آرش شهروان

ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی، استرس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۹۰-۱۳۸۹

تصویب شده

م/۵۴

دکتر محمدرضا زارعی، دکتر مریم راد

مقایسه میزانIgAترشحی بزاق در افراد سیگاری و غیر سیگاری

تصویب شده

م/۵۵

دکتر گلی چمنی، دکتر مریم راد

 

بررسی و مقایسه اثر درمان های جدید لیکن پلان دهانی)تاکرولیموس و کلوبتازول ) به روش مرور ساختاریافته

تصویب شده

م/۵۶

دکتر شاهین بیانی

بررسی تأثیر سرعت های مختلف جای گذاری و بازه های زمانی مختلف بعد از جای گذاری بر رویRemoval torqueمینی اسکروها درTerriers

تصویب شده

م/۵۷

دکتر محمد محمدی

مقایسه تاثیر دو روش بخیه زدن بر انقباض پیوند لثه آزاد

تصویب شده

م/۵۸

دکتر کاوه یغمایی، دکتر زهرا شیبانی

بررسی فراوانی نسبی پروتزهای متحرک کامل ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی کرمان طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

تصویب شده

م/۵۹

دکتر شهرام فرزین ابراهیمی، دکتر نیلوفر شادمان

بررسی تاثیر ماده کازئین فسفو پیتید- فسفات کلسیم آمورف (CPP-ACP) روی استحکام باند برشی سیستم های ادهزیو به مینا

تصویب شده

م/۶۰

دکتر شهرام فرزین ابراهیمی، دکتر نیلوفر شادمان

بررسی تاثیرمواد انعقادی بجا مانده بر سطح دندان روی استحکامباند برشی سیستم های ادهزیو به عاج

تصویب شده

م/۶۱

دکتر گلی چمنی، دکتر مریم راد

مقایسه نگرش و رفتار دانشجویان سال اخر دندان پزشکی،پزشکی،بهداشت و مهندسی مکانیک نسبت به سلامت دهان براساس پرسشنامه استاندارد(HU-DBI)

تصویب شده

م/۶۲

دکتر شهلا کاکویی

بررسی میزان غلظت گلوکز بزاق و ارتباط آن با تظاهرات دهانی افراد مبتلا به دیابت ملیتوس

تصویب شده

م/۶۳

دکتر نادر نوابی

بررسی اثر درمان پریودنتال بر عود عفونت گوارش هلیکوباکتر پیلوری در بیماران کاندید اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

تصویب شده

م/۶۴

دکتر مریم رئوف

معرفی یک مدل جدید جهت ایجاد درد التهابی دندان و تاثیر آن بر اضطراب در موش صحرایی نر بالغ

تصویب شده

م/۶۵

دکتر گلی چمنی، دکتر زارعی

Epidemiologicstudy of oral and pharyngeal cancer in Kerman provincefrom۲۰۰۱to۲۰۱۰

تصویب شده

م/۶۶

دکتر مریم السادات هاشمی پور

تعييناعتبار پرسشنامهFonsecaدر سنجشTMD) )Temporomandibular Disordersدر یک جمعیت ایرانی

تصویب شده

م/۶۷

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی عوامل موثر بر ادامه تحصیل در رشته های مختلف تخصصی در دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی جنوب شرق ایران

تصویب شده

م/۶۸

دکتر حمید رضا پوراسلامی

بررسی تأثیر یک نوع فرآورده دارویی حاوی آیودین پویدین ۱۰% و سدیم فلوراید ۲/% بر پوسیدگی زود هنگام دوران کودکی(.(early childhood caries

تصویب شده

م/۶۹

دکتر علی اسکندری زاده

مقایسه سمیت سلولی سیستم های چسبنده عاجی توتال اچ و سلف اچ با دو ضخامت مختلف عاج بر روی رده سلولیL۹۲۹

تصویب شده

م/۷۰

دکتر امین معتمدی

بررسي اثربخشي مشتقات ماتريکس مينايي(Emdogain)ََُُبرپوشش سطح ریشةدندان َ(مرورساختاریافتة ومتاآنالیز )

تصویب شده

م/۷۱

دکتر صلاحی

بررسی تغییرات مورفومتریک بافت نرم و سخت ساکت باقیمانده پس ازSITEPRESERVATION

تصویب شده