۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ جمعه ۲۰ مرداد  

دستگاه برش مقطعي دندان

مشخصات فنی:

 

مقطع برش از ۰/۳ میلیمتر به بالا

حرکت قطعه  به سمت تیغه قابل تغییر از  ۰/۰۸ تا  ۱/۷  میلیمتر در ثانیه

سرعت دورانی تیغه ۳۰۰۰ دور در دقیقه

به همراه منبع آب جهت روان کردن و خنک کردن قطعه برش با استفاده از آب