۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

آدرس: 

کرمان- میدان کوثر- بلوار کوثر- جنب تالار کوثر

 تلفن:

فکس :                             

03432126023-5

03432126024

آدرس پست الکترونیک: 

  kodrc@kmu.ac.ir