۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان

 

۱- وضعیت سلامت دهان دندان وعوامل اتیولوژیک مؤثر بر آن

 

۲- نگرش مردم در مورد درمانهای دندان پزشکی

 

۳-پژوهش در آموزش

 

۴-  تست مواد دندان پزشکی در فازهای مختلف آزمایشگاهی- حیوانی و Clinical Trial

 

۵-بررسی تکنیک های جدید درمانی دندانپزشکی

 

۶-بررسی کیفیت خدمات دندانپزشکی در ایران

 

۷-ارتباط دندانپزشکی با بیماری های سیستمیک

 

۸- تروما

 

۹- دردهای اروفاسیال

 

۱۰- مشکلات TMJ