۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان کرمان

 

چشم انداز:

 

مرکزتحقیقات بیماریهای دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  مصمم است با توسعه فعالیتهای پژوهشی در پنج سال آینده دارای ویژگیهای ذیل باشد: 

 

-         تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر کشور و دنیا.

 

-         همکاری موثر با مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی و سازمان بهداشت جهانی.

 

-         مرجعیت در ارائه تحقیقات در زمینه دندانپزشکی در کشور.

 

-         دارای توان رقابت در سطح منطقه ایی و ملی

 

 

رسالت:

 

ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق: تربیت نیروی زبده و متبحر در امر پژوهش، حمایت و تشویق پژوهشگران و انجام پژوهشهای تقاضا محور و متناسب با نیازهای جامعه.

 

اهداف کلی :

 

۱-     پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی و درمانی رشته دندانپزشکی.

 

۲-    افزایش تولید مقالات داخلی و خارجی.

 

۳-    ایفای نقش در سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور جهت ارتقای سلامت جامعه.

 

۴-    فراهم نمودن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی جهت افزایش بنیه علمی نیرو های انسانی به خصوص نیروهای جوان در زمینه کارهای تحقیقاتی.

 

۵-    آماده سازی مرکز جهت اجرای طرح هایی منطبق بر نیاز جامعه است و رفع مشکلات مهم جامعه را در این زمینه ها.

 

۶-    بهبود عوامل سخت افزاری مورد نیاز جهت پژوهش.

 

۷-    بهبود شاخصهای نرم افزاری دهان و دندان.

 

ارزشها:

 

-        رعایت کامل اصول اخلاق در پژوهش

 

-        توجه به قوانین و مقررات کشور در تمام مراحل انجام پژوهش

 

-        حمایت و پشتیبانی از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران.

 

-        رعایت مدیریت زمان.

 

-        گام برداشتن در راستای نیل به چشم انداز ۲۰ ساله کشور.

 

-        فراهم نمودن بستری مناسب جهت افزایش ضریب همکاری پژوهشگران. 

 

تحلیل وضعیت موجود مرکز :

 

      نقاط قوت(Strengths ): 

 

-         وجود تخصصهای مختلف در بین اعضا مرکز.

 

-         برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی در رشته اپیدمیولوژی بیماریهای دهان.

 

-         وجود اساتید صاحب نام  و پژوهشگران متبحر.

 

-         توان برگزاری کارگاه های پژوهشی.

 

-         تشکیل منظم شورای پژوهشی در هر هفته.

 

-         سهولت فرآیند رسیدگی به پروژه ها و طرح­های پژوهشی.

 

-         وجود آزمایشگاه مجهز و فعال در زمینه دندانپزشکی.

 

-         وجود کارشناس پژوهشی و مشاور آماری در مرکز.

 

-         آینده نگری در دیدگاه مسئولین مرکز.

 

 

 

     نقاط ضعف(Weaknesses ):

 

-         نداشتن ردیف بودجه ای مستقل.

 

-         عدم وجود چارت تشکیلاتی کامل.

 

-         کمبودبودجه مرکز.

 

-         عدم وجود حسابدار و کارپرداز مستقل جهت رسیدگی به امور مالی مرکز.

 

-         عدم وجود پرسنل خدماتی.

 

-         کمبود امکانات رفاهی مرکز.

 

-         نا کافی بودن فضای مناسب جهت اعضا ی مرکز.

 

-         تاخیر در تهیه وسایل مورد نیاز مرکز.

 

-         سرعت نامناسب اینترنت و قطع متناوب آن.

 

-         عدم وجود سالن کنفرانس در مرکز.

 

-         عدم وجود کتابخانه مناسب و کمبود کتب مرجع.

 

-         عدم تناسب بین تعداد کامپیوتر ها با مراجعین به مرکز.

 

-         کاهش توانمندی اعضا مرکز در زمینه روش شناسی پژوهش و آمار.

 

-         کاهش توانمندی تعدادی از اعضا مرکزدر زمینه نوشتن مقاله.

 

استراتژی ها واهداف عینی:

 

استراتژی-۱:

 

تعیین خط مشی وسیاستگذاری پژوهشی با تکیه بر نظرات متخصصین و صاحب نظران 

 

اهداف عینی:

 

-         تشکیل کمیته تدوین برنامه تحقیق از سال ۱۳۸۹.

 

استراتژی-۲:

 

توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشگران مرکز
اهداف عینی:

 

-         بر گزاری یک دوره کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته توسط اساتید برجسته کشور تا پایان آذر ماه ۱۳۹۰.

 

-         برگزاری یک دوره کارگاه مرور ساختار یافته و متا آنالیز تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         برگزاری یک دوره کارگاه مطالعات کیفی و پرسشنامه تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         برگزاری جلسات هفتگی با هدف تقویت بنیه علمی پژوهشگران و آگاهی از جدیدترین دستاوردهای علم دندانپزشکی.

 

-         تهیه سوابق علمی- پژوهشی پژوهشگران و اعضا مرکز تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۰.

 

-         شناسایی پتانسیل های رشد و توسعه توانمندی های هر پژوهشگر تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۰.

 

-         ارزشیابی مستمر در پایان هر سال و به روزآوری فایل پژوهشگران بطور مستمر از سال ۱۳۸۹.

 


استراتژی-۳:

 

اصلاح زیرساخت های تشکیلاتی و تجهیز و بازسازی مرکزتحقیقات 

 

اهداف عینی:

 

-         تکمیل چارت سازمانی تا پایان سال ۱۳۹۲.

 

-         تصویب چارت سازمانی پیشنهادی مرکز در سطح دانشگاه تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         جذب و استخدام حداقل ۴۰ % نیروهای مشخص شده در چارت سازمانی در مدت ۲ سال بعد از تصویب قطعی مرکز(۱۳۹۲).

 

-         اختصاص ردیف بودجه مستقل برای مرکز تا پایان سال ۱۳۹۱.

 

-         تخصیص بودجه مستقل برای مرکز تا دو سال پس از تصویب قطعی آن( تا شش ماها اول سال ۱۳۹۲).

 

-         منظور شدن یک کار پرداز مستقل جهت خرید ملزومات مرکز تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-          اتمام پروژه تجهیز مرکز به سالن کنفرانس تا پایان سال ۱۳۹۰

 

-         فراهم نمودن فضای متناسب با تعداد پژوهشگران مرکز تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         تهیه سیستم های کامپیوتر متناسب با تعداد اعضا مرکز(تهیه حداقل ۸۰% تا پایان سال ۱۳۹۰)

 

-         فراهم نمودن امکانات رفاهی کارکنان مرکز(وسایل مورد نیاز) تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         مرتفع نمودن دستیابی با اینترنت پرسرعت تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         پیگیری اتصال اینترنت  wireless   با سرعت مناسب.

 

-         فراهم نمودن کتابخانه مناسب و خرید حداقل ۸۰ % کتب مورد نیاز مرکز تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

استراتژی -۴:

 

تقویت نظام ارائه نتایج تحقیقات .

 

اهداف عینی

 

-        راه اندازی مجله مرکز بصورت الکترونیکی(انگلیسی) تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-         توانمندسازی محققین مرکز با مهارتهای مقاله نویسی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۰

 

-         بهینه سازی فرآیند مقاله نویسی مرکز تا پایان سال ۱۳۹۰.

 

-          

 

-         بهینه سازی فرایند تصویب و اجرا حداقل ۲۰ طرح تحقیقاتی تا پایان سال ۱۳۹۰ وافزایش ۱۵ % در هرسال.

 

-         اجرای حداقل دو طرح تحقیقاتی مشترک با سایر مرکز تحقیقاتی در هر سال.

 

-         چاپ حداقل ۲۰ مقاله به نام مرکز در مجلات داخلی و خارجی معتبر در سال ۱۳۹۰ وافزایش حداقل ۲۵%  در هر سال.

 

-         چاپ حداقل ۳۵% مقالات منتشر شده مرکز به زبان انگلیسی در مجلات ایندکس شده درجه یک تا پایان سال ۱۳۹۰ و افزایش ۵% در هر سال.

 

-         ارائه حداقل ۱۰ مقاله در کنگره ها و همایشهای داخلی تا پایان سال۱۳۹۰ و افزایش ۱۰% برای هرسال.

 

-         ارائه حداقل ۵ خلاصه مقاله در کنگره ها و همایشهای خارجی تا پایان سال ۱۳۹۰ و افزایش ۱۰% برای هرسال.

 

-         ایجاد تعامل با دانشجویان و ترغیب آنها به مشارکت و انجام طرحهای پژوهشی