برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان کرمان

چشم انداز:

مرکزتحقیقات بیماریهای دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  مصمم است با توسعه فعالیتهای پژوهشی در پنج سال آینده دارای ویژگیهای ذیل باشد: 

-         تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر کشور و دنیا.

-         همکاری موثر با مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی و سازمان بهداشت جهانی.

-         مرجعیت در ارائه تحقیقات در زمینه دندانپزشکی در کشور.

-         دارای توان رقابت در سطح منطقه ایی و ملی


رسالت:

ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق: تربیت نیروی زبده و متبحر در امر پژوهش، حمایت و تشویق پژوهشگران و انجام پژوهشهای تقاضا محور و متناسب با نیازهای جامعه.

اهداف کلی :

1-     پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی و درمانی رشته دندانپزشکی.

2-    افزایش تولید مقالات داخلی و خارجی.

3-    ایفای نقش در سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور جهت ارتقای سلامت جامعه.

4-    فراهم نمودن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی جهت افزایش بنیه علمی نیرو های انسانی به خصوص نیروهای جوان در زمینه کارهای تحقیقاتی.

5-    آماده سازی مرکز جهت اجرای طرح هایی منطبق بر نیاز جامعه است و رفع مشکلات مهم جامعه را در این زمینه ها.

6-    بهبود عوامل سخت افزاری مورد نیاز جهت پژوهش.

7-    بهبود شاخصهای نرم افزاری دهان و دندان.

ارزشها:

-        رعایت کامل اصول اخلاق در پژوهش

-        توجه به قوانین و مقررات کشور در تمام مراحل انجام پژوهش

-        حمایت و پشتیبانی از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران.

-        رعایت مدیریت زمان.

-        گام برداشتن در راستای نیل به چشم انداز 20 ساله کشور.

-        فراهم نمودن بستری مناسب جهت افزایش ضریب همکاری پژوهشگران.

تحلیل وضعیت موجود مرکز :

      نقاط قوت(Strengths ): 

-         وجود تخصصهای مختلف در بین اعضا مرکز.

-         برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی در رشته اپیدمیولوژی بیماریهای دهان.

-         وجود اساتید صاحب نام  و پژوهشگران متبحر.

-         توان برگزاری کارگاه های پژوهشی.

-         تشکیل منظم شورای پژوهشی در هر هفته.

-         سهولت فرآیند رسیدگی به پروژه ها و طرح­های پژوهشی.

-         وجود آزمایشگاه مجهز و فعال در زمینه دندانپزشکی.

-         وجود کارشناس پژوهشی و مشاور آماری در مرکز.

-         آینده نگری در دیدگاه مسئولین مرکز.

 

     نقاط ضعف(Weaknesses ):

-         نداشتن ردیف بودجه ای مستقل.

-         عدم وجود چارت تشکیلاتی کامل.

-         کمبودبودجه مرکز.

-         عدم وجود حسابدار و کارپرداز مستقل جهت رسیدگی به امور مالی مرکز.

-         عدم وجود پرسنل خدماتی.

-         کمبود امکانات رفاهی مرکز.

-         نا کافی بودن فضای مناسب جهت اعضا ی مرکز.

-         تاخیر در تهیه وسایل مورد نیاز مرکز.

-         سرعت نامناسب اینترنت و قطع متناوب آن.

-         عدم وجود سالن کنفرانس در مرکز.

-         عدم وجود کتابخانه مناسب و کمبود کتب مرجع.

-         عدم تناسب بین تعداد کامپیوتر ها با مراجعین به مرکز.

-         کاهش توانمندی اعضا مرکز در زمینه روش شناسی پژوهش و آمار.

-         کاهش توانمندی تعدادی از اعضا مرکزدر زمینه نوشتن مقاله.

استراتژی ها واهداف عینی:

استراتژی-1:

تعیین خط مشی وسیاستگذاری پژوهشی با تکیه بر نظرات متخصصین و صاحب نظران 

اهداف عینی:

-         تشکیل کمیته تدوین برنامه تحقیق از سال 1389.

استراتژی-2:

توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشگران مرکز
اهداف عینی:

-         بر گزاری یک دوره کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته توسط اساتید برجسته کشور تا پایان آذر ماه 1390.

-         برگزاری یک دوره کارگاه مرور ساختار یافته و متا آنالیز تا پایان سال 1390.

-         برگزاری یک دوره کارگاه مطالعات کیفی و پرسشنامه تا پایان سال 1390.

-         برگزاری جلسات هفتگی با هدف تقویت بنیه علمی پژوهشگران و آگاهی از جدیدترین دستاوردهای علم دندانپزشکی.

-         تهیه سوابق علمی- پژوهشی پژوهشگران و اعضا مرکز تا پایان شش ماهه اول سال 1390.

-         شناسایی پتانسیل های رشد و توسعه توانمندی های هر پژوهشگر تا پایان شش ماهه اول سال 1390.

-         ارزشیابی مستمر در پایان هر سال و به روزآوری فایل پژوهشگران بطور مستمر از سال 1389.


استراتژی-3:

اصلاح زیرساخت های تشکیلاتی و تجهیز و بازسازی مرکزتحقیقات 

اهداف عینی:

-         تکمیل چارت سازمانی تا پایان سال 1392.

-         تصویب چارت سازمانی پیشنهادی مرکز در سطح دانشگاه تا پایان سال 1390.

-         جذب و استخدام حداقل 40 % نیروهای مشخص شده در چارت سازمانی در مدت 2 سال بعد از تصویب قطعی مرکز(1392).

-         اختصاص ردیف بودجه مستقل برای مرکز تا پایان سال 1391.

-         تخصیص بودجه مستقل برای مرکز تا دو سال پس از تصویب قطعی آن( تا شش ماها اول سال 1392).

-         منظور شدن یک کار پرداز مستقل جهت خرید ملزومات مرکز تا پایان سال 1390.

-          اتمام پروژه تجهیز مرکز به سالن کنفرانس تا پایان سال 1390

-         فراهم نمودن فضای متناسب با تعداد پژوهشگران مرکز تا پایان سال 1390.

-         تهیه سیستم های کامپیوتر متناسب با تعداد اعضا مرکز(تهیه حداقل 80% تا پایان سال 1390)

-         فراهم نمودن امکانات رفاهی کارکنان مرکز(وسایل مورد نیاز) تا پایان سال 1390.

-         مرتفع نمودن دستیابی با اینترنت پرسرعت تا پایان سال 1390.

-         پیگیری اتصال اینترنت  wireless   با سرعت مناسب.

-         فراهم نمودن کتابخانه مناسب و خرید حداقل 80 % کتب مورد نیاز مرکز تا پایان سال 1390.

استراتژی -4:

تقویت نظام ارائه نتایج تحقیقات .

اهداف عینی

-        راه اندازی مجله مرکز بصورت الکترونیکی(انگلیسی) تا پایان سال 1390.

-         توانمندسازی محققین مرکز با مهارتهای مقاله نویسی تا پایان آذر ماه سال 1390

-         بهینه سازی فرآیند مقاله نویسی مرکز تا پایان سال 1390.

-          

-         بهینه سازی فرایند تصویب و اجرا حداقل 20 طرح تحقیقاتی تا پایان سال 1390 وافزایش 15 % در هرسال.

-         اجرای حداقل دو طرح تحقیقاتی مشترک با سایر مرکز تحقیقاتی در هر سال.

-         چاپ حداقل 20 مقاله به نام مرکز در مجلات داخلی و خارجی معتبر در سال 1390 وافزایش حداقل 25%  در هر سال.

-         چاپ حداقل 35% مقالات منتشر شده مرکز به زبان انگلیسی در مجلات ایندکس شده درجه یک تا پایان سال 1390 و افزایش 5% در هر سال.

-         ارائه حداقل 10 مقاله در کنگره ها و همایشهای داخلی تا پایان سال1390 و افزایش 10% برای هرسال.

-         ارائه حداقل 5 خلاصه مقاله در کنگره ها و همایشهای خارجی تا پایان سال 1390 و افزایش 10% برای هرسال.

-         ایجاد تعامل با دانشجویان و ترغیب آنها به مشارکت و انجام طرحهای پژوهشی.